enum

Enum Nedir ?

ENUM, Telephone Number Mapping in k?sat?lmas?d?r. ENUM telefon numaralar?n? adresleme protokolüne verilen add?r.

ENUM k?saca her yerde kaliteli ve ucuz bir ?ekilde ula??labilir olmak demektir. ENUM protokolü, bir telefon numaras?n? al?p DNS sistemindeki bir internet adresine ba?lar. ENUM numaras?na sahip olan bir ki?i, bir ça?r?n?n yönlendirilece?i DNS giri?ini yay?nlayabilmektedir. ENUM, arayan ki?inin telefonunun destekelmesi gerekmektedir.
ENUM numaras? alabilmek oldukça kolay. Birçok VOIP sa?lay?c?lar?, ENUM numaras?n? ücretsiz olarak vermektedir.

Leave a Reply